Přejít k obsahu


Vzdělávání po odchodu do důchodu - subjektivní významy

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Vzdělávání po odchodu do důchodu - subjektivní významy. Olomouc, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Lifelong learning in retirement ? subjective meanings
Rok vydání: 2010
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřuje na specifický segment služeb spojených s celoživotním vzděláváním, který se obrací především na seniory, kteří již odešli z pracovního trhu. Vychází z etnografické studie dvou takovýchto center v různých městech České republiky založené na dlouhodobém zúčastněném pozorování a třiceti čtyř rozhovorů s klienty. Snaží se poukázat na různé významy, které senioři účasti na těchto vzdělávacích aktivitách připisují a motivy, jež je do center přivádí. Ukazuje, že participace v této formě celoživotního vzdělávání se stává důležitým prostředkem strukturace času a formování sociálních vazeb. Zapojení se do těchto vzdělávacích aktivit se pro tuto skupinu seniorů stává důležitou součástí jejich každodenního života i představ o stáří, které se ale formují mimo významy, jež jsou vzdělávání tradičně připisovány.
Abstrakt EN: The association of lifelong learning with the participation on the labor market (in the form of requalification or enhancing the qualification) makes invisible other purposes of lifelong learning. This paper is based on ethnographic study of two centers that offer lifelong learning programs and leisure-time activities mainly for seniors who do not participate on the labor market. The participant observation was conducted for three years and thirty four clients were interviewed. This study shows that life-long learning programs represent an important mechanism of time structuring and social ties forming for a special group of seniors. They ensure continuity with the previous working age and are a part of self-disciplinatory practices that surround the idea of active aging.
Klíčová slova

Zpět

Patička