Přejít k obsahu


Religionistika jako profylaxe možných náboženských antipatií nebo jako nástroj preevangelizace? Případová studie ze střední školy

Citace:
VÁNĚ, J. Religionistika jako profylaxe možných náboženských antipatií nebo jako nástroj preevangelizace? Případová studie ze střední školy. Olomouc, 2010. ISSN:1803-0246
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Study of religion as a possible prophylaxis of religious antipathy or as a tool preevangelizace? Case studies from secondary school
Rok vydání: 2010
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého v Olomouci
Autoři: PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: V případové studii autor zkoumá problém výuky religionistiky na církevních středních školách. Autor si klade 3 otázky: 1. Jaká je struktura výuky religionistiky na konkrétních střední škole? 2. Které faktory ovlivňovaly tvorbu struktury výuky? 3. Co si myslí tvůrci, rodiče a studenti o struktuře výuky religionistiky na konkrétní střední škole? Autor využívá etnografickou výzkumnou metodu. Na základě analyzovaného materiálu formuluje autor problém, který způsobuje absence jakýchkoli pravidel ohledně výuky religionistiky na středních školách. Religionistika je totiž institucionalizovaná na univerzitách, ale na středních školách nemá žádnou institucionální oporu. Pokud je religionistika na středních školách vyučována, pak pouze formou výběrových seminářů bez jasných pravidel. V případě církevní střední školy tak je možné, že výuka religionistiky nepřiznaně slouží pre-evangelizaci.
Abstrakt EN: In the submitted, the autor presents a case study arising from a church secondary school examining the problem of the study of religion at secondary schools. The analysis shapes three questions: 1. What was/is the structure of education of study of religion in a particular secondary school? 2. What factors were inflencing the structure of education during its creation? 3. What do the founders, parents and students think about the strucutre of education of study of religion in a specifi c church secondary school? The metodology approach aplied during the research was etnographical. The author concluded the research of the study of religion in the church secondary school with stating several problems arising from the absence of any rules in the study of religion at secondary schools. The substance of this problem lies in the fact that the study of religion is institutionalized at universities but does not exist in any institutionalized form for secondary schools. If there is the study of religion taught on secondary schools then only as a selective seminar without clear rules. When the study of religion is taught in church secondary school then there exists a suspicion that study of religion services as a veil for pre-evangelization.
Klíčová slova

Zpět

Patička