Přejít k obsahu


Fenomén bezdětnosti v české společnosti

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Fenomén bezdětnosti v české společnosti. Gender, rovné příležitosti, výzkum, 2010, roč. 11, č. 2, s. 67-71. ISSN: 1213-0028
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The phenomenon of childlessness in the Czech society
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Sociologický ústav AV ČR
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková
Abstrakt CZ: Rezence knihy Haškové, Hany (2009): Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství.
Abstrakt EN: The review of book Hašková, Hana (2009): Fenomén bezdětnosti. Praha: Sociologické nakladatelství.
Klíčová slova

Zpět

Patička