Přejít k obsahu


První krok na sociologické stezce

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J., HREŠANOVÁ, E. První krok na sociologické stezce. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010, 251 s. ISBN: 978-80-7043-950-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The first step on sociological journey
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková , Mgr. Ema Hrešanová
Abstrakt CZ: Publikace prezentuje různé strategie, jež si studující sociálních věd mohou při zpracování své bakalářské či diplomové práce zvolit. Představuje texty vycházející ze zdařilých bakalářských prací obhájených na katedře sociologie Západočeské univerzity v Plzni, které využívají různých teoretických i metodologických přístupů. Zastoupeny jsou práce teoretické i empirické, vycházející z vlastního kvalitativního či kvantitativního výzkumu či z analýzy sekundárních dat. Jednotlivé přístupy jsou v knize kriticky diskutovány s ohledem na jejich silné a slabé stránky. Publikace se jako celek dotýká především otázek kritérií kvality empirického výzkumu a vědeckého textu v sociálních a humanitních vědách.
Abstrakt EN: This book presents various ways how the Bachelor thesis in the field of social sciences may be written. It discusses crucial aspects of good Bachelor theses and points to their potentially weak points that students should be aware of. It gives advice which way to go and how to overcome various obstacles during the writing process. The exemplary praxis is demonstrated on several articles that are built on successfully defended Bachelor theses. Their authors who graduated at the department of sociology, University of West Bohemia, employ various methodological and theoretical approaches. Some of them conducted their own empirical quantitative or qualitative research while the others analyzed available secondary data or decided to write a theoretical piece. All of these main approaches are critically examined, and their strong as well as weak points are analyzed. Thematically, these student articles mostly deal with gender aspects of important social institutions such as school and science, gender aspect of health, but a theoretical study on globalization is also included. This book helps to improve Bachelor theses in sociology and other social sciences as well as it aspires to enrich debates on the quality criteria of scientific texts and empirical research in social sciences and humanities.
Klíčová slova

Zpět

Patička