Přejít k obsahu


Církevní restituce a české veřejné mínění

Citace:
KALVAS, F., VÁNĚ, J. Církevní restituce a české veřejné mínění. In Nové náboženské hnutia, sekty a alternatívna spiritualita v kontexte postmoderny. Prešov: Gréckokatolícka teologická fakulta, 2010. s. 201-216. ISBN: 978-80-555-0190-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Church Restitution and the Czech Public Opinion
Rok vydání: 2010
Místo konání: Prešov
Název zdroje: Gréckokatolícka teologická fakulta
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D. , PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: Z rekapitulujeme historii problému církevních restitucí v ČR po roce 1990. Klademe si otázku, co ovlivňuje mínění veřejnosti, zda jsou církevní restituce důležitým společenským problémem. Aplikací teorie nastolování agendy se nám podařilo prokázat: (1) vliv počtu mediálních příspěvků o církevních restitucích, (2) aditivní efekt toho, že byl v příspěvku zmíněn spor o katedrálu sv. Víta, (3) vliv věku a (4) negativní efekt uvedení církevních restitucí v předchozí vlně výzkumu.
Abstrakt EN: We start our study with an overview of history of church restitution in the Czech Republic after 1990. We solve question: ?What shapes public opinion regarding an importance of the church restitution?? by the agenda-setting theory. We prove (1) an effect of media contributions regarding church restitution, (2) an additive effect of mentioning case of st. Vitus?s Cathedral, (3) an influence of age and (4) a negative effect of mentioning the church restitution in past panel wave.
Klíčová slova

Zpět

Patička