Přejít k obsahu


Nesezdaná soužití v ČR: Mapování jejich výskytu podle dat z výběrových šetření

Citace:
ŠTÍPKOVÁ, M., KREIDL, M. Nesezdaná soužití v ČR: Mapování jejich výskytu podle dat z výběrových šetření. Rakolusky, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Cohabitation in the Czech Republic: Mapping its incidence with survey data
Rok vydání: 2010
Autoři: Mgr. Martina Štípková , Doc. PhDr. Martin Kreidl M.A., Ph.D.
Abstrakt CZ: V průběhu porevolučního vývoje české společnosti přestalo být nesezdané soužití marginálním fenoménem a stalo se běžnou formou rodiny. Když však chceme tento proces doložit čísly, neopíráme se většinou o přímé údaje o výskytu nesezdaných soužití, ale poukazujeme na výrazný pokles počtu uzavíraných sňatků a nárůst počtu dětí, které se rodí mimo manželství. O nesezdaných soužitích jako takových se, narozdíl od manželství a porodů, žádné oficiální statistiky nevedou, proto jsou údaje o jejich výskytu v populaci méně pohodlně dostupné a méně důvěryhodné. Jediným zdrojem populačních dat o kohabitaci je sčítání lidu, které zjišťuje rodinný stav a složení domácností. Údaje o výskytu nesezdaných soužití ze sčítání lidu jsou však značně podhodnocené. Cílem prezentovaného příspěvku je odhadnout vývoj počtu nesezdaných soužití v české společnosti na základě dostupných výběrových šetření. Využita budou data měřící kohabitace nepřímo pomocí údajů složení domácností i přímo otázkou na nesezdané soužití s partnerem/partnerkou.
Abstrakt EN: Unmarried cohabitation became widespread during the post-socialist transformation ot the Czech society. Research that would document this change in mating behaviour is, however, surprisingly sparse. We estimate the incidence of cohabitation with several survey data sources. The cohabitation is measured both direcly with a question about partnership status, and indirectly with asking about household compocition.
Klíčová slova

Zpět

Patička