Přejít k obsahu


Jaké postoje zaujímají neinstitucionalizované náboženské komunity k procesu individualizace?

Citace:
VÁNĚ, J. Jaké postoje zaujímají neinstitucionalizované náboženské komunity k procesu individualizace?. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, roč. 6, č. 1, s. 119-143. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Non-institutionalized religious communities and their attitude towards processes of individualization
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: Text představuje případovou studii, která se věnuje problematice náboženských neinstitucionalizovaných komunit s orientaci na katolickou církev. Případová studie přibližuje adaptační strategie komunity a její postupné začleňování do institucionálních struktur. Důležitým faktorem ovlivňujícím adaptační strategie je proces individualizace. Vásledky případové studie vycházejí z kvalitativní metodologie.
Abstrakt EN: The aim is to present a case study of a non-institutionalized religious community with prevalent orientation to the Roman Catholic confession. Although it is not part of the Roman Catholic Church, it is in certain aspects being gradually integrated into the state institutional structures. The author presents results of his research and attempts to explore how the adaptation strategies of the community influence their daily work and how the individualization is understood. Adaptation strategies and forms of individualization are examined in the light of findings of modern sociology of religion, while the project focuses primarily on the qualitative empirical research.
Klíčová slova

Zpět

Patička