Přejít k obsahu


Která témata soudobá sociologie náboženství chápe jako (ne)aktuální?

Citace:
VÁNĚ, J. Která témata soudobá sociologie náboženství chápe jako (ne)aktuální?. In Soudobá sociologie IV : (Aktuální a každodenní). Praha : Karolinum, 2010, s. 277-307. ISBN: 978-80-246-1789-3
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sociology of Religion and (non)actual issues
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Karolinum
Autoři: PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem kapitoly je přiblížit soudobé problémy, s kterými se sociologie náboženství vyrovnává. Jedná se o problematiku globalizace, metodologie, spor o sekularizaci a změnu paradigmatu.
Abstrakt EN: Tha author present in his chapter actual issues of sociology of religion. This is the globalization agenda, methodology and a dispute about secularisation paradigm shift.
Klíčová slova

Zpět

Patička