Přejít k obsahu


Kmotrovské vztahy v kontextu východoslovenských romských osad jako výraz religiózní alternace existujících náboženských norem

Citace:
KOBES, T. Kmotrovské vztahy v kontextu východoslovenských romských osad jako výraz religiózní alternace existujících náboženských norem. Prešov, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Roma Godparetnship as an Alternative way of Existing Religous Values
Rok vydání: 2010
Autoři: PhDr. Tomáš Kobes Ph.D.
Abstrakt CZ: Kmotrovské vztahy jsou integrální součástí sociálního světa obyvatel romských osad. Záměrem příspěvku je představit tyto kmotrovské vztahy jako racionalizační strategii, která využívá a v posledku obchází existující náboženské normy. V těchto případech kmotrovské vztahy vycházejí a odrážejí se v konceptu tělesnosti a alternativních religiózních představ, které jsou posléze přenášeny i do funkčnosti existujících sociálních vztahů světa romských osad. Kmotrovské vztahy v kontextu východoslovenských romských osad jsou tak vhodným reprezentantem post-moderní situace, v jejímž procesu multikulturní prostředí nabízí možnosti k alternaci existujících sociálních norem.
Abstrakt EN: Godparentship is an integral part of the social world among Roma people in East Slovakia. The aim of my paper was to present these reletionships as strategy of rationalization bypassing existing religious values. In this case godparentship is based and reflected in the view of body concept, and alternative religious ideas. This way of Roma godparentship is an appropriate represetnation of post-modern situation, in which the process of multiculturality offers the possibility for alternation of existing social norms.
Klíčová slova

Zpět

Patička