Přejít k obsahu


Parents, birthing women and the civil society: strategies to achieve demands on maternity and birth care and the concept of intimate citizenship

Citace:
HREŠANOVÁ, E. Parents, birthing women and the civil society: strategies to achieve demands on maternity and birth care and the concept of intimate citizenship. Telč, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Parents, birthing women and the civil society: strategies to achieve demands on maternity and birth care and the concept of intimate citizenship
Rok vydání: 2010
Autoři: Mgr. Ema Hrešanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento projekt se soustředí na dvě sady souvisejících otázek, jež se vztahují k rodičovství (zejména mateřství) a mateřské a porodní péči jakožto oblastí zásadních pro přežití každé společnosti. Nejprve se táži, jaká očekávání a požadavky mají různé ženy na mateřskou a porodní péči v ČR a jaké strategie jakožto členky občanské společnosti uplatňují při jejich prosazování. Jak na sebe tyto ženy nahlížejí v kontextu občanské společnosti? Při hledání odpovědí na tyto otázky budu pracovat s konceptem intimate citizenship (Plummer 2001). Druhá část projektu se soustředí na činnost neziskových a nevládních organizací, jež usilují o prosazení změn v systému mateřské a porodní péče. Zajímám se o představy žen a mužů, kteří v nich pracují a o jejich strategie při prosazování svých požadavků, především pak i, jaké důsledky toto dilema má na činnost a úspěšnost daných organizací.
Abstrakt EN: This project deals with two sets of intertwined questions related to parenthood (motherhood especially) and maternity and birth care, as these issues are crucial for the survival of any society. First I ask what expectations and demands on maternity and birth care various Czech women have and what strategies they employ in order to achieve them. How do these women view themselves as members of the civil society? While investigating these questions I will work with the concept of intimate citizenship (Plummer 2001). The second part of the project focuses on activities of nonprofit and nongovernmental organizations, which strive to change the maternity and birth care system. I am interested in the perspective of their employees and in the strategies these women and men employ in order to achieve their organizations goals. I explore this private/public dimension of motherhood and its consequences on activities of these women?s NGOs.
Klíčová slova

Zpět

Patička