Přejít k obsahu


Katolická církev v ČR a nastolování veřejné agendy: Strategie přitažlivé osobnosti

Citace:
KALVAS, F., VÁNĚ, J. Katolická církev v ČR a nastolování veřejné agendy: Strategie přitažlivé osobnosti. In Aktuální otázky České a Slovenské společnosti I : sborník k 45. výročí založení Československé sociologické společnosti: Sociologie vybraných oblastí. Brno: Tribun EU s.r.o., 2010. s. 144-156. ISBN: 978-80-7399-963-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Czech Catholic Church and Setting of the Public Agenda: Strategy of Attractive Person
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU s.r.o.
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D. , PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt EN: We present the analysis of strategies, which the Czech Catholic Church uses for setting public agenda. We apply agenda-setting theoretical concepts and terms on the case of the Czech Catholic Church. We collected semi-structured interviews with informants (A) from higher or lower strata of the Church structure and (B) very or not much attractive to media. Majority of Church agenda issues belongs to category ?Speak in favor of marginalized groups?. We describe following strategies that Church uses to set such issues in public agenda: (1) Vertical strategy: because the Czech Catholic Church intends to set policy agenda through laics active in the top of political hierarchy. (2) Horizontal strategies: the Czech Catholic Church intends to set public agenda through (A) interpersonal communication between laics and mass public and (B) support of religious movements. (3) Media strategies: because the Czech Catholic Church intends to set public agenda through the media agenda. Media are addressed (A) by the mean of press releases and (B) by the mean of personality both connected with Church institution and attractive to the media. Position of such a personality is discussed in detail.
Klíčová slova

Zpět

Patička