Přejít k obsahu


Vývoj socioekonomických nerovností ve zdraví českých novorozenců mezi lety 1990 a 2007

Citace:
ŠTÍPKOVÁ, M. Vývoj socioekonomických nerovností ve zdraví českých novorozenců mezi lety 1990 a 2007. FSS MU, Brno, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Trends in socioeconomic disparities in health of Czech newborns between 1990 and 2007
Rok vydání: 2010
Autoři: Mgr. Martina Štípková
Abstrakt CZ: Narozdíl od jiných postsocialistických zemí v České republice nedošlo v 90. letech k výraznější zdravotní a mortalitní krizi. Celkové zdraví české populace se naopak zlepšovalo. Když se však zaměříme na zdraví novorozenců, pozitivní vývoj není zcela jednoznačný. Perinatální a kojenecká úmrtnost se sice stabilně zlepšovala, ale jiné ukazatele zdraví novorozenců se vyvíjely odlišně. Například průměrná porodní hmotnost se v prvních dvou letech po sametové revoluci snížila, poté rostla až do roku 2000, po kterém následoval mírný pokles. Tento vývoj ale nemusel ovlivnit děti ze všech sociálních skupin stejně. Cílem příspěvku je prozkoumat, jak se transformace české společnosti projevila na zdraví dětí z různých socioekonomických skupin. Analyzována jsou data o živých jednočetných porodech sebraná Českým statistickým úřadem v letech 1990-2007. Výsledky ukazují, že největší rozdíl ve zdravotních ukazatelích je mezi dětmi narozenými ženám se základním a jakýmkoli vyšším vzděláním.
Abstrakt EN: After the collapse of the socialist regimes, many of the postsocialist states witnessed a rapid health and mortality crisis as a result of profound political, economic, and social changes. This was not the case of the Czech Republic, at least on the first sight. If we focus on the newborns, we see that perinatal as well as infant mortality were improving steadily in the postsocialist period. However, another indices of their health showed different pattern. This development may, however, not affect all newborns in the same way. Therefore I explore the impact of postsocialist transformation of the Czech society upon health of newborns from different socioeconomic groups. I use data about births collected by the Czech Statistical Office in the years 1990-2007. Results show that the most overt diparity is between infants born to women basic and any higher level of education.
Klíčová slova

Zpět

Patička