Přejít k obsahu


Vývoj homogamie rodičů manželsky narozených dětí mezi lety 1990-2007

Citace:
ŠTÍPKOVÁ, M. Vývoj homogamie rodičů manželsky narozených dětí mezi lety 1990-2007. Praha, Sociologický ústav AV ČR, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Trends in educational homogamy of married parents between 1990 and 2007
Rok vydání: 2010
Autoři: Mgr. Martina Štípková
Abstrakt CZ: Homogamie manželských párů je jedním z centrálních témat stratifikačního výzkumu. Míra uzavírání sňatků napříč statusovými hranicemi poukazuje na otevřenost společnosti a ovlivňuje míru socioekonomických nerovností a šance na statusovou mobilitu v další generaci. Homogamie se většinou studuje v okamžiku uzavření manželství. Z hlediska předávání sociálního statusu na další generaci je však důležitější, jaké je postavení rodičů v době narození a výchovy dětí. Ta se může lišit od míry homogamie měřené v době, kdy partneři uzavírají manželství, např. proto, že heterogamní manželství se častěji rozvádí. Právě na statusovou homogamii manželských párů v době narození dítěte se zaměří předkládaný příspěvek. V něm bude na základě dat sebraných Českým statistickým úřadem o dětech narozených v letech 1990, 1998 a 2007 analyzována vzdělanostní homogamie rodičů manželsky narozených dětí. Absolutní homogamie bude studována pomocí frekvenčních tabulek a relativní pomocí log-lineárního modelování.
Abstrakt EN: Status homogamy of married couples is one of the key themes in stratification research. The pattern of status homogamy in a society shape implications of social standing of the family for next generations. Studies of homogamy typically focus on newlywed or prevailing marriages in the population. For the assesment of the consequences for next generation is, however, more important how homogamous are the couples when they have and bring up children. The goal of the paper is to asses how educationally homogamous were married parents of newborns in 1990, 1998 and 2007 corresponding to observed growth of newlyweds homogamy. Results show that homogamy of parents seems to be more stable over time and across marital statuses than homogamy of partners.
Klíčová slova

Zpět

Patička