Přejít k obsahu


Homosexualita, rodina a příbuzenství

Citace:
KOBES, T. Homosexualita, rodina a příbuzenství.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Homosexuality, Family and Kinship
Rok vydání:
Autoři: PhDr. Tomáš Kobes Ph.D.
Abstrakt CZ: Záměrem mého příspěvku je promýšlet vztah homosexuality a příbuzenství. V posledním desetiletí homosexuální emancipační hnutí v kontextu rodiny dosahuje značných úspěchů. Ve Spojených státech a v některých členských státech EU prostřednictvím různých forem zákonných úprav je umožněno vstupovat homosexuálním párům do legálního partnerského svazku a prostřednictvím možné adopce jim umožňuje spolupodílet se na vytváření (různých forem) rodiny. Dominantní otázkou v této souvislosti je, co znamená tato postupná inkorporace homosexuality do rodinného schématu pro utváření příbuzenské identity. Je skutečně zpochybněn základní příbuzenský princip, který se odvíjí od biologicky ukotvené prokreace, nebo se formují nové strategie při vymezování příbuzenství, nebo zůstává nezměněn? Tyto otázky se pokusím přiblížit na diskusi Sylvie Agacinski a Judith Butler.
Abstrakt EN: The paper examines the relationhip between homosexuality and kinship. The main question is what does mean incorporation homosexuality into the frame of family for contemporary society and how this process transforms the view of kinship. Are really the basic kinship principles in doubt, or there are formed new ways in creating kinship identity? This question were ilustrated in discussion between Sylvia Agacinski and Judhit Butler.
Klíčová slova

Zpět

Patička