Přejít k obsahu


Co české (budoucí) matky chtějí a jak toho dosahují? Koncept intimate citizenship ve vztahu k mateřské a porodní péči

Citace:
HREŠANOVÁ, E. Co české (budoucí) matky chtějí a jak toho dosahují? Koncept intimate citizenship ve vztahu k mateřské a porodní péči. Brno, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: What do Czech women want and how do they achieve it? The "intimate citizenship" concept in relation to maternity and birth care.
Rok vydání: 2010
Autoři: Mgr. Ema Hrešanová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek představuje začínající výzkumný projekt, který se věnuje zkušenostem, aktivitám a přístupu žen k mateřské a porodní péči. Jeho cílem je nejen zmapovat, jaké různé přístupy zastávají rozmanité skupiny žen s čerstvou zkušeností porodu k poskytovaným službám mateřské a porodní péče, jaká očekávání mají, ale i jaké strategie uplatňují ve snaze naplnit své požadavky a představy ideální péče. Zároveň je cílem projektu odhalit, jaká je subjektivita současných rodiček a čerstvých matek ve vztahu ke zdravotnickým institucím a zda a jak na sebe tyto ženy nahlížejí jako na součást občanské společnosti, v níž mohou uplatňovat svoje představy a požadavky definované v termínu občanských práv. Tyto otázky se snažím uchopit prostřednictvím konceptu intimate citizenship, který již v českém prostředí využily při výzkumu sexuality a maskulinit brněnské socioložky Lišková (2009) a Šmídová (2009).
Abstrakt EN: This contribution presents a starting research project about mothers' experiences, activities and approach to maternity and birth care. Its goal is to map what different approaches new mothers have to provided maternity and birth care services, what expectations they have and what ideas about ideals birth care they share. The project also aims to reveal what subjectivities these women build in relation to health care institutions, and if and how these women view themselves as a part of civil society, in which they can enforce their dedmands defined in terms of civic rights. I utilise the intimate citizenship concept in order to answer these questions; this concepts has already been succesfully applied in Czech sociologal research of sexuality and masculinities (Lišková 2009, Šmídová 2009) but it has not been applied on issues related to reproduction and childbirth yet. In my contribution I want to contribute to the academic debate about this concept and its empirical applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička