Přejít k obsahu


Rozhodování ovdovělých žen o dalším trvalém partnerství ve stáří - vliv životního stylu a genderovanosti péče

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Rozhodování ovdovělých žen o dalším trvalém partnerství ve stáří - vliv životního stylu a genderovanosti péče. Brno, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2010
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá tématem genderové disproporce mezi uzavíráním dalšího sňatku po ovdovění. Větší procento ovdovělých mužů uzavírajících další manželství v pozdějším věku bylo nejčastěji vztahováno k mechanismům fungování sňatkového trhu a věkovým normám při vstupu do manželství. Příspěvek diskutuje různá vysvětlení tohoto trendu s důrazem na význam genderové dělby práce a pečovatelství v motivech pro uzavírání dalšího partnerství. Příspěvek se zaměřuje na postoje specifické skupiny ovdovělých seniorek, které pravidelně navštěvují centra nabízející volnočasové aktivity pro seniory. V případě této (v mnoha ohledech specifické) skupiny seniorek je nevyhledávání dalších trvalých partnerství cílenou strategií, která úzce souvisí s genderovým rozdělením rolí v jejich předchozích manželstvích.
Klíčová slova

Zpět

Patička