Přejít k obsahu


The moralities of medicine and birth care in the Czech Republic: The case of the arrested mother

Citace:
HREŠANOVÁ, E. The moralities of medicine and birth care in the Czech Republic: The case of the arrested mother. Durham Anthropology Journal, 2010, roč. 17, č. 1, s. 65-86. ISSN: 1742-2930
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The moralities of medicine and birth care in the Czech Republic: The case of the arrested mother
Rok vydání: 2010
Místo konání: Durham
Název zdroje: Durham University
Autoři: Mgr. Ema Hrešanová
Abstrakt CZ: V tomto textu pojednávám o klíčových morálních principech a logice, která prolíná postsocialistický systém porodní péče v České republice. V první řadě analyzuji kauzu ženy, která byla zatčena za to, že několik hodin po porodu odešla i se svým zdravým novorozenětem z nemocnice domů. Popisuji dva soutěžící "režimy morality", které jsem analyzovala v souboru mediálních sdělení. První obhajuje postoje zdravotníků v dané kauze a druhá zase práva a rozhodnutí zatčené ženy. Výsledky mé analýzy naznačují, že oba režimy eklekticky využívají morálních tvrzení které jsou konzistentní jak s kapitalistickými, tak socialistickými pojetími trhu a peněz v porodní péči.
Abstrakt EN: In this article I deal with key moral principles and logics permeating the post-socialist birth care system in the Czech Republic. In particular I analyse a case of a woman who was arrested for leaving a maternity hospital with her healthy newborn several hours after the delivery. I identify two competing ?regimes of morality?: one defending health care workers?s standpoints, and the other defending the rights and decisions of the arrested mother. My findings indicate that both of these regimes eclectically employ moral claims that are consistent with socialist as well as capitalist ideas of the market and money in birth care.
Klíčová slova

Zpět

Patička