Přejít k obsahu


What do Czech women want? Reproduction, gender regime and politics.

Citace:
HREŠANOVÁ, E. What do Czech women want? Reproduction, gender regime and politics.. University of North Carolina, Chapel Hill, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: What do Czech women want? Reproduction, gender regime and politics.
Rok vydání: 2010
Autoři: Mgr. Ema Hrešanová
Abstrakt CZ: Reprodukce konstituuje jádro sociálního života, jak již mnoho antropologů a sociologů prokázalo. Tento příspěvek se proto věnuje tomu, jak ženy v ČR vnímají porod a porodní péči. Jeho hlavním tématem je genderový režim české společnosti, který ovlivňuje politickou arénu, v níž působí zároveň i mnoho různých ženských organizací. Ty většinou usilují o změnu stávajícího porodního systému. V tomto příspěvku se ptám, co různé skupiny žen v ČR chtěhá během porodu, jaký dru porodní péče si přejí a jaké strategie uplatňují ve snaze dosáhnout svých požadavků. Konkrétně prozkoumávám dvě související otázky. Jednak se zaměřuji na skupinu žen, které porodily ve dvou malých porodnicích v ČR, v nichž jsem prováděla v letech 2004-2007 etnografický výzkum. STavím na 32 polostrukturovaných rozhovorech s těmito ženami a analyzuji jejich porodní zkušenosti, přání a očekávání spjatých s porodní péčí. Zkoumám, jaké sociální síly a faktory formovaly jejich představy a rozhodnutí. Dále diskutuji pokusy různých ženských nevládních organizací změnit systém porodní péče v ČR a zkoumám, jaké překážky musí jejich představitelky překonávat. Poukazuji na to, že mateřství jejich členek je často důležitou překážkou profesionalizaci těchto organizací, které pak nemohou dostatečně efektivně prosazovat mateřství na politické rovině.
Abstrakt EN: Reproduction constitutes the core of social life, as many anthropologists and sociologists have shown. Therefore this paper is about Czech women?s conceptions of childbirth and birth care. It is also about the gender regime in the Czech society that shapes the political arena, in which various women?s organizations participate in order to change the current birth care system. In this paper I ask what different groups of Czech women want during their childbirth, what kind of birth care they desire and what strategies they employ in order to achieve their demands. I explore two intertwined issues. First, I focus on a group of Czech women who gave birth in two small maternity hospitals in which I conducted my ethnographic research from 2004 to 2007. Building on 32 semi-structured in-depth interviews with these women, I analyse their childbirth experience and desires, demands and expectations related to birth care. I explore what social forces and factors shaped these women?s desires and decisions. Second, I discuss attempts of various women?s non-governmental organizations to change the birth care system as well as the dominant discourse on childbirth, which is substantially controlled by medical and obstetrical associations. These women?s organizations are often run by activists who are mothers themselves. However, as concerns the implementation of these organizations? goals and the political power to promote women?s interests in birth care, motherhood may rather be an obstactle than advantage, as it seems to ?prevent? women in these organizations from sufficient professionalization. Thus it also reduces their potential to effectively impact the policy shaping the Czech birth care system. In the second part of the paper I explore this private/public dimension of motherhood and its consequences on activities of these women?s NGOs, which I discuss in relation to the issue of an extremely low representation of women among in the Czech politics.
Klíčová slova

Zpět

Patička