Přejít k obsahu


Strategies of Czech Catholic Church for setting public agenda

Citace:
KALVAS, F., VÁNĚ, J. Strategies of Czech Catholic Church for setting public agenda. Glasgow, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Strategies of Czech Catholic Church for setting public agenda
Rok vydání: 2010
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D. , PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: V příspěvku prezentujeme analýzu strategií, které využívá Česká římsko-katolická církev pro nastolování veřejné agendy. Pro tuto analýzu využíváme moderní poznatky sociologie náboženství a médií: aplikujeme teorii nastolování agendy na případ Česká římsko-katolické církve. Využíváme polostrukturované rozhovory s informanty (A) z vyšších a nižších úrovní církevní hierarchie, (B) o které média jeví velký či malý zájem. Sběr dat proběhl od ledna do srpna 2009. Většina církevní agendy patří do kategorie ?zastání se marginalizovaných skupin?. Tato marginalizace má několik dimenzí: fyzickou, psychickou, ekonomickou, sociální a symbolickou. Popisujeme následující strategie, kterými církev nastoluje veřejnou agendu: (1) vertikální strategie, (2) horizontální strategie, a (3) mediální strategie.
Abstrakt EN: We apply agenda-setting theory on the case of the Catholic Church in the Czech Republic. We collected semi-structured interviews with informants (A) from higher or lower strata of the Church structure and (B) very or not much attractive to media. We describe following strategies that Church uses to set such issues in public agenda: (1) Vertical: Czech Catholic Church intends to set policy agenda through laics active in the top of political hierarchy. (2) Horizontal: the Czech Catholic Church intends to set public agenda through (A) interpersonal communication between laics and mass public and (B) support of religious movements, which make issues from the Church agenda visible in the public sphere. (3) Media: the Czech Catholic Church intends to set public agenda through the media agenda. Media are addressed (A) by the mean of press releases and (B) by the mean of personality both connected with Church institution and attractive to the media. Position of such a personality is discussed in detail.
Klíčová slova

Zpět

Patička