Přejít k obsahu


Proměny prarodičovství v kontextu představ aktivního stáří

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Proměny prarodičovství v kontextu představ aktivního stáří. In Sociologica - andragogica 2009. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. s. 11-26., ISSN: 1803-0246
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The idea of active aging and the representations of grantparenthood
Rok vydání: 2010
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková
Abstrakt CZ: Text se zaměřuje na významy, které prarodičovští přikládají ženy, jež se pohybují v centrech, které nabízejí aktivní trávení volného času pro seniory, a které lze v duchu koncepce aktivního stáří označit za aktivně stárnoucí seniorky. Během výzkumu bylo provedeno třicet hloubkových rozhovorů s ženami staršími šedesáti let, které byly kontaktovány v těchto centrech. Analýza rozhovorů ukazuje, že tyto ženy vymezují prarorodičovství specifické místo právě s ohledem na jejich aktivní životní styl. Být dobrým prarodičem pro ně znamená nezasahovat do výchovy dětí a především nepodřídit svůj volný čas péči o vnoučata. Příspěvek zároveň poukazuje na to, že ženy, jež se hlásí k modelu aktivního stáří, často používají motiv prarodičovství jako mechanismus odlišení svého životního stylu budovaného kolem aktivity od ostatních seniorek, k nimž se často vztahují v rámci velice vyhraněných ageistických představ. Text vyzdvihuje ambivalentní postavení prarodičovství v životě těchto "aktivních" seniorek a interpretuje ho s ohledem na způsob, jakým se vztahují ke své předchozí životní biografii a jejich současnému životnímu stylu ve stáří.
Abstrakt EN: Current demographical trends are provoking important questions regarding the meanings and the position of old age in society. The idea of active aging and the concept of third age are prominent attempts to redefine the representation of aging. This paper focuses on the way these conceptions of aging influence the role of grandparenthood in the daily life of Czech women-seniors. Based on thirty in-depth interviews with women aged sixty and older, who actively participate in centers that offer leisure time activities for seniors, it analyze how they negotiate their role of grandmothers in the context of their active life-style. The paper points out the specific conception of grandparenthood that these women share in common. It stresses the ambivalent position of grandparenthood in lives of these active seniors that is interpreted in the context of the ways they relate to their previous life-biography and their current active life-style.
Klíčová slova

Zpět

Patička