Přejít k obsahu


Těhotenství v perspektivě sociálních věd

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Těhotenství v perspektivě sociálních věd. Sociální studia, 2009, roč. 6, č. 4, s. 55-71. ISSN: 1214-813X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pregnacy from the perspective of social sciences
Rok vydání: 2009
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková
Abstrakt CZ: Zkušenost těhotenství v sobě obsahuje zásadní paradox. Na jednu stranu se jedná o vysoce subjektivní prožitek ženy dotýkající se jejího individuálního života a těla, na druhou stranu představuje nutnou podmínku reprodukce společnosti. Tento text se snaží o zachycení této ambivalentnost a představení těhotenství jako sociálního faktu, který přes svou výsostnou intimní povahu zároveň představuje prostor pro analýzu otázek konstrukce genderu, norem mateřství, disciplinace ženského těla a kontroly reprodukce. Tato práce na těhotenství nahlíží ze dvou úhlů pohledu - jako na zkušenost, která je výlučnou součástí ženské subjektivity a která zakládá specifickou ženskou zkušenost a zároveň jako na proces, který je hluboce zakotvený v institucionálních rámcích a společenských představách vhodného ženské těla a mateřství.
Abstrakt EN: This paper focuses on pregnancy as on the one hand an experience that is part of specific female subjectivity and on the other hand as on process that is deeply embedded in the social notion of gendered bodies and motherhood. It highlights the ambivalent position of pregnancy in feminist thinking and its consequences for the perception of pregnancy in relation to the women?s subjectivity. At the same time it presents pregnancy as a social fact, that brings new revaluation of concepts such as subjectivity and gender and deconstruct the binary thinking about body and mind, I and others. In the next part of this paper the pregnant body is interpreted as a public space. It points out the processes of construction of narratives about the meaning of pregnancy and the disciplinary practices that surround pregnant bodies.
Klíčová slova

Zpět

Patička