Přejít k obsahu


Církevní restituce - mediální bublina nebo umocňující příčina nízkého zájmu o náboženství v ČR

Citace:
KALVAS, F., VÁNĚ, J. Církevní restituce - mediální bublina nebo umocňující příčina nízkého zájmu o náboženství v ČR. Prešov, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Church Restitutions - Media Hype or Cause of Low Interest in Religion in Czech Republic
Rok vydání: 2010
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D. , PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: Autoři ve svém příspěvku obrací pozornost k problematice agenda setting. Katolická církev v ČR se pokouší o nastolování témat, která by se stala nedílnou součástí mediální agendy a tak součástí veřejného mínění. Jedním z těcho témat, které katolická církev v ČR nastolila jsou církenví restituce. Dané téma se jí ale ?vymklo? z podkotroly a díky postmoderním médiím žije vlastním životem a církvi se již jen velmo obtížně daří jednou nastolené téma modifikovat či účelně ovlivnit jeho vnímání veřejnosí. Autoři na konrétních datech, která pochází z panelových šetření a z obsahové analýzy vybraných médií, osvětlí, jak se díky médiím proměňuje zájem veřejnosti o nastolovaný problém ? církevní restituce a pokusí se nabídnout několik hypotéz, jak dané téma ve veřejném mínění rezonuje.
Abstrakt EN: Authors deal with agenda-setting theory. Czech Catholic Chuch tries to set issues on public agenda. One of these issues is chruch restitutions. This issue is out of church control and lives on its own. Church has failed to modify this issue or influence the public in perceiving it. Authors use panel data and data from quantitative content analysis. Their paper presents how media influence public interest in issue of church restitutions. Authors conclude with several hypotheses regarding resonance of the issue in the public opinion.
Klíčová slova

Zpět

Patička