Přejít k obsahu


Jedna rodina ? jedno příjmení? Příbuzenství a společná rodinná příjmení v současné české společnosti

Citace:
ŠTÍPKOVÁ, M. Jedna rodina ? jedno příjmení? Příbuzenství a společná rodinná příjmení v současné české společnosti. Český lid : (Etnologický časopis), 2010, roč. 97, č. 1, s. 1-17. ISSN: 0009-0794
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: One Family ? One Surname? Kinship and Sharing Surnames in Contemporary Czech Society
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Etnologický ústav Akademi věd České republiky
Autoři: Mgr. Martina Štípková
Abstrakt CZ: Současná teorie příbuzenství zdůrazňuje jeho fluiditu. Procesy navazování partnerských vztahů a a zkládání rodiny nemají jasná pravidla a lidé explicitně vyjednávají o závazcích, které z jejich příbuzenských vztahů plynou. Článek zkoumá, jakou roli hrají při tomto vyjednávání o příbuzenství příjmení. Společná příjmení totiž činí příbuzenství viditelným. Článek se zaměřuje na ženskou pespektivu a anlyzuje internetové diskuse, ve kterých (především) ženy probírají témata spojená s rodinou. Výsledky potvrzují a ilustrují, jak jsou rodiné vztahy vyjednávány a jak dochází k reinterpretaci sociálních norem v závislosti na potřebách a životních situacích aktérů. Množství opakovaně zakládaných rodin vede k tomu, že biologické příbuzenství ztrácí význam při definování blízkcýh příbuzenských vazeb a do popředí se dostává jeho sociální a emocionální rovina. Norma nukleární rodiny, která sdílí společné příjmení, je narušena a některé ženy se od ní odvrací.
Abstrakt EN: Contemporary theorists of family and kinship emphasize its fluidness. Processes of mating and becoming parents do not have clear rules and people must explicitly define their partner commitments and family arrangements. I explore the ways surnames are employed in the negotiation of kinship and making it obvious. Focusing on women?s perspective, I analyzed data downloaded from internet chats where (mostly female) participants discussed family-related topics. Findings confirm the the negotiated nature of family relationships and illustrate how social norms are being reinterpreted and accomodated to particular situations. As a result of a number of repartnered families, biological kinship loses its importance in defining close kin relationships, and instead their social and emotional basis is emphasized. The norm of nuclear family sharing a surname is challened and alternatives are prefered by some women, despite being restricted by less flexible codified norms.
Klíčová slova

Zpět

Patička