Přejít k obsahu


Mediated Discourses Analysis a její možnosti využití při analýze sociální praxe a vymezování identit.

Citace:
KOBES, T. Mediated Discourses Analysis a její možnosti využití při analýze sociální praxe a vymezování identit.. Brno, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mediated Discourses Analysis and Its Possible Application in Analysis of Social practices and Identities
Rok vydání: 2010
Autoři: PhDr. Tomáš Kobes Ph.D.
Abstrakt CZ: Úskalí aplikace některých teoretických premis kritické diskurzivní analýzy lze shrnout do dvou základních bodů. Předně je důležité určit, co odlišuje jeden diskurz od druhého, a stanovit hranice příslušného diskurzu. Za další je nutné poukázat způsoby zajištění koherence diskurzu a sociální praxe. Kritická diskurzivní analýza pracuje s těmito dvěma podmínkami jako s implicitním předpokladem. Roy Scollon (2001) v této souvislosti vypracoval Mediated Discourse Analysis (MDA), která se snaží problémy spojené s kritickou diskurzivní analýzou odstranit a de facto tím redefinuje program kritické diskurzivní analýzy. Diskurz nemůže být jednoduše spojen s příslušným sociálním jednáním a v této perspektivě Scollon navrhuje šest analytických bodů, jejichž zohlednění je při analýze určité sociální praxe mnohem validnější, než Faircloughův trojdimenzionální koncept diskurzu. Diskutovaná problematika bude diskutována na případech z mého terénního výzkumu.
Abstrakt EN: The main problem of CDA premises application in research of social practice is possible to describe by two particular points. It is very important to identify discourse in its bounds for CDA, and to show how is particular discourse interrelate with wider social practice. Roy Scollon offers Mediated Discourse Analysis (MDA). MDA is able to solve some problems of CDA. Discourse is not simply interrelated with social practice, and in this view Roy Scollon devises six analytical frameworks which are much more valid than Fairclough´s concept of discourse.
Klíčová slova

Zpět

Patička