Přejít k obsahu


Nastolování veřejné agendy římsko-katolickou církví v ČR

Citace:
VÁNĚ, J., KALVAS, F. Nastolování veřejné agendy římsko-katolickou církví v ČR. Brno, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Czech Catholic Church and its strategies for setting public agenda
Rok vydání: 2010
Autoři: PhDr. Jan Váně Ph.D. , PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je prezentovat analýzu strategií, které užívá Česká římsko-katolická církev (ČŘKC) k nastolování veřejné agendy. Na případ ČŘKC aplikujeme teorii nastolování agendy. Analyzujeme polostrukturované rozhovodry, které jsme provedli od ledna do srpna 2009 s informanty (A) z vyšší a nižší církevní hierarchie a (B) atraktivními a neatraktivními pro média. Popisujeme strategie, které ČŘKC využívá k nastolení veřejné agendy: (1) Vertikální - jelikož ČŘKC nastoluje politickou agendu skrze laiky aktivní ve vrcholné politice. (2) Horizontální - protože ČŘKC nastoluje veřejnou agendu skrze (a) interpersonální komunikaci mezi laiky a masovou veřejností a (b) podporuje náboženská hnutí, která ve veřejném prostoru zviditelňují problémy agendy ČŘKC. (3) Mediální - jelikož ČŘKC ovlivňuje agendu veřejnou skrze mediální agendu (a) pomocí tiskových prohlášení a (b) pomocá osobností, které jsou spojené s ČŘKC a zároveň jsou atraktivní pro média.
Abstrakt EN: We would like to present the analysis of strategies, which the Catholic Church in the Czech Republic uses for setting public agenda. We apply agenda-setting theoretical concepts and terms on the case of the Catholic Church in the Czech Republic.Data collection was carried on from January to August 2009. We describe following strategies that Church uses to set such issues in public agenda: (1) Vertical strategy ? because the Czech Catholic Church intends to set policy agenda through laics active in the top of political hierarchy. (2) Horizontal strategies ? the Czech Catholic Church intends to set public agenda through (A) interpersonal communication between laics and mass public and (B) support of religious movements, which make issues from the Church agenda visible in the public sphere. (3) Media strategies ? because the Czech Catholic Church intends to set public agenda through the media agenda.
Klíčová slova

Zpět

Patička