Přejít k obsahu


Jaký byl vliv složení populace rodiček na zdraví novorozenců v ČR mezi roky 1992 a 2004?

Citace:
KREIDL, M., ŠTÍPKOVÁ, M. Jaký byl vliv složení populace rodiček na zdraví novorozenců v ČR mezi roky 1992 a 2004?. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2009, roč. 2009, č. 4, s. 61-81. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: What was the effect of the changing population composition of mothers upon birth outcomes in the Czech Republic between 1992 and 2004?
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: Doc. PhDr. Martin Kreidl M.A., Ph.D. , Mgr. Martina Štípková
Abstrakt CZ: Text rozebírá dopad měnící se struktury porodnosti na vývoj průměrné porodní hmotnosti v ČR v letech 1992 až 2004. Tvrdíme, že tyto změny mohly významně přispět k pozorovanému trendu v průměrné porodní hmotnosti. Po provedení přímé standardizace zjišťujeme, že proměna věkové struktury porodnosti významně přispěla ke zlepšování porodní hmotnosti, zatímco zlepšující se vzdělání matek mělo jen mírný kladný efekt. Zjišťujeme rovněž mírný negativní efekt rostoucího zastoupení svobodných matek v populaci rodiček.
Abstrakt EN: This paper explores the impact of the changing structure of fertility upon average birth weight in the Czech Republic between 1992 and 2004. We argue that structural changes might have significantly contributed to observed trends in average birth weight. After standardizing population structure we conclude that changes in the age pattern of fertility contributed significantly to increasing birth weight, while improving educational attainment of mothers had only a minor positive effect. We also observe a moderate negative effect of non-marital fertility and no effect of parity.
Klíčová slova

Zpět

Patička