Přejít k obsahu


Testing Classical Agenda-Setting Hypothesis by Panel Data: Micro-Macro Synthesis

Citace:
KALVAS, F. Testing Classical Agenda-Setting Hypothesis by Panel Data: Micro-Macro Synthesis. Wroclaw, Polská republika, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Testing Classical Agenda-Setting Hypothesis by Panel Data: Micro-Macro Synthesis
Rok vydání: 2009
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: Během vystoupení byla prezentována analýza panelových dat, která respektuje individuální charakter dat a nezaměřuje se jen na agregované proměnné, čímž odstraňuje často kritizovanou slabinu klasických studií na téma nastolování agendy. Na datech z projektu CVVM "Veřejná a mediální agenda" bylo jasně ukázáno, že se proces nastolování agendy liší na makro (společnost) a mikro (jedinec) úrovni . Autor navrhuje pro lepší pochopení celého procesu využít Integrativní model připsané důležitosti (IMSA) [Huck, Quiring, Brosius 2009] nebo koncept sociální epidemie. Pro lepší pochopení procesu na makro-úrovni autor navrhuje zapracovat koncept Cyklu pozornosti věnované veřejnému problému [Downs 1991] a pro lepší pochopení fungování procesu na mikro-úrovni navrhuje zapracovat typologii veřejnosti [Cobb, Elder 1983].
Abstrakt EN: Dataset was collected by Public Opinion Research Center (PORC) in Czech Republic. It was twelve-waves panel study collected each Sunday from April 20th to July 6th in the year 2008. Measure of intra-personal agenda of respondent was queried each wave; demographical measures, political participation, media use and personal attitudes was queried in several waves. This panel study was linked with detailed content analysis of all main Czech media (TV, press, and radio). This content analysis was made by InnoVatio o.s. on the day-by-day basis. I analyze this dataset on macro and individual level. Such a testing leads me to several conclusions. (1) Pattern of media and public opinion's effects on macro-level differs from pattern on individual level in the case of all selected issues. (2) I incorporate theory of issue attention cycle into explanation of processes on macro-level and typology of publicinto explanation of processes on individual level.
Klíčová slova

Zpět

Patička