Přejít k obsahu


Modelování panelových dat s dichotomickou závisle proměnnou: obecné principy a ilustrace v programu STATA

Citace:
KALVAS, F., KREIDL, M., VÁNĚ, J., ŠTÍPKOVÁ, M. Modelování panelových dat s dichotomickou závisle proměnnou: obecné principy a ilustrace v programu STATA. Data a výzkum - SDA Info, 2009, roč. 3, č. 1, s. 97-119. ISSN: 1802-8152
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Modeling panel data with a dichotomous dependent variable: General principles and examples using STATA
Rok vydání: 2009
Místo konání: Praha
Název zdroje: Sociologický ústav AV ČR
Autoři: PhDr. Mgr. František Kalvas Ph.D. , Doc. PhDr. Martin Kreidl M.A., Ph.D. , PhDr. Jan Váně Ph.D. , Mgr. Martina Štípková
Abstrakt CZ: Článek popisuje několik technik pro analýzu panelových dat s dichotomickou závisle proměnnou. Článek je inspirován klasickou prací Paula Allisona[1999]. Metody ilustrujeme na příkladu analýzy postojů veřejnosti k církevním restitucím, především sledujeme zda se objevuje v intra-personální agendě respondenta toto téma. V našem textu docházíme ke třem hlavním závěrům: (1) mediální pokrytí problému a (2) dosažené vzdělání respondenta zvyšují pravděpodobnost, že respondent uvede církevní restituce jako důležité téma a (3) uvedení církevních restitucí v současné vlně dotazování významně snížuje šanci na uvedení tohoto tématu v budoucích vlnách dotazování. Tyto výsledky diskutujeme s ohledem na jejich metodologické a věcné důsledky.
Abstrakt EN: This article outlines several techniques for analyzing panel data with a dichotomous dependent variable. This presentation is inspired by the classic work of Paul Allison [1999]. An example analysis is presented where public attitudes toward restitution of church property in the Czech Republic is explored using panel data. Here the focus is on exploring changes in the intra-personal agenda of respondents on this specific issue. There are three main conclusions from this research: (1) media exposure and (2) the education level of the respondent increase the odds of the church restitution issue being mentioned by a respondent as being important, and (3) mention of the church restitution issue in a particular wave of the panel survey is negatively associated with mention of this issue in later waves of the panel study examined. These findings are discussed in terms of their methodological and substantive implications.
Klíčová slova

Zpět

Patička