Přejít k obsahu


Jaké postoje zaujímají neinstitucionalizované náboženské komunity k procesu individualizace?

Citace:
VÁNĚ, J. Jaké postoje zaujímají neinstitucionalizované náboženské komunity k procesu individualizace?. 2009.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Non-institutionalized religious communities and their attitude towards processes of individualization
Rok vydání: 2009
Název zdroje: Katedra sociologie ZCU
Autoři: PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem textu je prezentovat případovou studii o neinstitucionalizované náboženské komunitě s orientací na katolicko církev, jak se vyrovnává s procesy idnividualizace a proměnami religiozity. Autor představuje výsledek svého výzkumu a pokouší se o přiblížení a vysvětletní volené adaptační strategie, již komunita volí.
Abstrakt EN: The aim is to present a case study of a non-institutionalized religious community with prevalent orientation to the Roman Catholic confession. Although it is not part of the Roman Catholic Church, it is in certain aspects being gradually integrated into the state institutional structures. The author presents results of his research and attempts to explore how the adaptation strategies of the community influence their daily work and how the individualization is understood. Adaptation strategies and forms of individualization are examined in the light of findings of modern sociology of religion, while the project focuses primarily on the qualitative empirical research.
Klíčová slova

Zpět

Patička