Přejít k obsahu


Moral Economies of Birth Care in the Czech Republic

Citace:
HREŠANOVÁ, E. Moral Economies of Birth Care in the Czech Republic. Pezinok, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Moral Economies of Birth Care in the Czech Republic
Rok vydání: 2009
Autoři: Mgr. Ema Hrešanová
Abstrakt CZ: Ve svém příspěvku analyzuji morální ekonomii současné porodní péče v ČR. Soustředím se zejména na morální výklady reforem zavádějících do zdravotního systému prvky trhu. Jako odrazový můstek pro analýzu různých morálních ekonomií porodní péče mi slouží hojně medializovaná kauza ženy, jež se rozhodla opustit porodnici se svým novorozencem několik hodin po neproblematickém porodu. Ve svém příspěvku předkládám, jak byl tento případ vykládán jednak zdravotníky pracujícími ve dvou porodnicích, v nichž jsem provedla etnografický výzkum, dále aktivisty, kteří usilují o změny českého porodnického systému, a jinými vybranými aktéry vystupujícími v médiích. Vycházím přitom z analýzy mediálních sdělení vztahujících se ke kauze a dále ze svého dlouhodobého etnografického výzkumu, který jsem po dvacet měsíců v letech 2004 až 2007 prováděla ve dvou českých porodnicích.
Abstrakt EN: In this paper I discuss various moral economies of current birth care in the Czech Republic and moral explications of reforms, which introduced market-driven principles into the health care system. I build on my 20-month long ethnographic research in two maternity hospitals in the Czech Republic, which I conducted from 2004 to 2007, and on qualitative analysis of media texts and newspaper articles. These relate to a particular media scandal of a woman who decided to leave a maternity hospital with her newborn several hours after a normal non-problematic delivery; this was considered to be against the legislation and medical regulations. I show how a) particular health professionals working in two maternity hospital where I conducted my ethnographic research perceived and interpreted this scandal and what kind of moral economy of birth care they hold.
Klíčová slova

Zpět

Patička