Přejít k obsahu


Working Europeans

Citace:
PAŘÍZKOVÁ, A. Working Europeans. Poznaň - Institute for Western Affairs, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Working Europeans
Rok vydání: 2009
Autoři: Mgr. Alena Pařízková
Abstrakt CZ: Pracovní migranti opouštějí zemi původu vždy s určitými očekáváními či cíli, které usilují naplnit v cílové zemi. Důležitým cílem spojeným s pracovní migrací je akumulace finančních prostředků. Takovýto cíl odpovídá pohledu klasických ekonomických teorií pracovní migrace. Ekonomická situace v České republice a nízký kurz české koruny vůči britské libře podporovali tento model po dlouhou dobu. V posledních letech se ale situace začala měnit. Česká republika vykazuje stabilní ekonomický růst a zvyšuje se životní standard jejích obyvatel. Takovýto vývoj má významný vliv na motivy a strategie pracovních migrantů. Výzkum se zaměřuje na české pracovní migranty ve Velké Británii a Irsku.
Abstrakt EN: Labour migrants leave their home country always with some expectations or goals which they want to fill in a destination country. Important goal connected with labour migration is accumulation of financial resources which respond to the classical models of labour migration. Economic situation in the Czech Republic and low exchange rates of Czech crown supported this model for long time. The situations started to change in recent years. The Czech Republic showed stabile and positive economic growth and continuously growing living standard. In addition to this other important factors changed in that time - the lowering exchange rate of British pound to the Czech crown and high competition between migrants on labour market in traditional destination countries. These are important influences effect on motives and strategies of labour migrants. The research focus on Czech labour migrants in Great Britain and Ireland.
Klíčová slova

Zpět

Patička