Přejít k obsahu


My Research Activities in East Slovak Countryside

Citace:
KOBES, T. My Research Activities in East Slovak Countryside. Modrá, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: My Research Activities in East Slovak Countryside
Rok vydání: 2009
Autoři: PhDr. Tomáš Kobes Ph.D.
Abstrakt CZ: Obsah příspěvku tvořilo představení mých výzkumných aktivit na Slovensku. V rámci prezentace byly představen výzkum příbuzenství s důrazem na hlavní zjištění výzkumu. Příbuzenství východoslovenského venkova bylo popsáno jako hypertext a jako organizační struktura, která se odvíjí od zkušenosti s lidským tělem. V druhé části prezentace byl představen můj současný výzkum zaměřující se na problematiku homosexuality v romských osadách. V této souvislosti byly představeny základní myšlenky projektu a první zjištění z prvního roku realizace tohoto výzkumného projektu.
Abstrakt EN: My research activities in East Slovak were the main subject matter of my report. There was presented my research of kinship in my presentation. Kinship of East Slovak countryside was described as a hypertext, and as an organisational structure, which is based on the experience with human body. The second part of my presentation was foucused on homosexual issue in Roma settlements. In this sense the basic ideas of project and the first findings of my fieldwork were described.
Klíčová slova

Zpět

Patička