Přejít k obsahu


"I'm busy, but I have time for myself" - Gender as a determining factor of active aging

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. "I'm busy, but I have time for myself" - Gender as a determining factor of active aging. Lisabon, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: "I'm busy, but I have time for myself" - Gender as a determining factor of active aging
Rok vydání: 2009
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková
Abstrakt CZ: Příspěvek se zaměřuje na volnočasová centra pro seniory v České republice, které představují prostor, jež se výrazně vztahuje k idei aktivního stárnutí. Ačkoliv je aktivní stárnutí prezentování jako vize otevřená pro všechny, v centre dominují jako klientky ženy. Příspěvek se zaměřuje na genderovou dimenzi aktivnho stárnutí. Analyzuje vyšší particpaci žen s ohledem na jejich předchozí genderovanou biografií, stejně tak jako s ohledem na zakotvenost genderu v samotné organizaci center pro seniory.
Abstrakt EN: Data presented in this paper are based on qualitative ethnographic study of two centres in Czech Republic that offer leisure-time activities only for the elderly. The participant observation was conducted for 20 months and more than 60 people (clients, employees) were interviewed during the research. Despite the fact that active aging (AA) is nowadays represented by the state and provides of social services as the universal desirable way of aging, the majority of the clients of the center are women. This paper points out that gender patterns are embedded the organizing of the daily running of the centers as well as in the idea of AA itself. It explains the gender disproportion through the way people in the centers relate to the experience of aging. This paper analyzes their attituded in the context of previous life biography to explain the role of gender in the lifestyle in old age. It also highlights the specific disciplination of the body through the idea of active aging.
Klíčová slova

Zpět

Patička