Přejít k obsahu


Nastolování agendy : role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu

Citace:
KALVAS, F. Nastolování agendy : role masové a interpersonální komunikace, osobní zkušenosti a genderu. 1.. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009, 162 s. ISBN: 978-80-7043-805-3
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Agenda-setting: Role of Mass and Interpersonal Communication, Personal Experience and Gender
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. František Kalvas Ph.D.
Abstrakt CZ: Publikace empiricky zkoumá proces nastolování agendy. Nejprve je v publikaci rekapitulována teorie a rozebrána metodologie výzkumu tohoto procesu. V jednotlivých kapitolách je pak empiricky ověřována (1) podstata fungování tohoto procesu, (2) role struktury mediálního obsahu, (3) role přímé osobní zkušenosti, (4) role interpersonální komunikace a (5) role genderu. V závěru autor shrnuje získané výsledky a uvažuje jak může celý proces a metody jeho výzkumu do budoucna ovlivnit nástup internetu.
Abstrakt EN: The book empirically investigates agenda-setting process. The first part sums up theory and methodology of the agenda-setting research. Particular chapters of the second part empirically validate (1) the very principle of the process, (2) the role of a media content structure, (3) the role of personal experience, (4) the role of interpersonal communication and (5) the role of gender. Author concludes with the recapitulation of findings and speculates about the influence of internet on the studied process and methods of its research.
Klíčová slova

Zpět

Patička