Přejít k obsahu


Rodinné vztahy na východoslovenském venkově

Citace:
KOBES, T. Rodinné vztahy na východoslovenském venkově. Olomouc, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Family Relationships in Eastern Slovakia Countryside
Rok vydání: 2009
Autoři: PhDr. Tomáš Kobes Ph.D.
Abstrakt CZ: Od sedmdesátých let tradiční koncept rodiny prochází radikální proměnou. Rodina již není nahlížena jako institucionalizovaná forma sociální prokreace, která vymezuje rodinným členům místo v příbuzenské systému, ale je jí spíše rozuměno jako mediačnímu faktoru genderové nerovnosti (Yanagisako 1979) nebo jako procesu, jenž by neměl být pojímán čistě v genetických vztazích a je navyšován o další faktory, které jsou pro fungování rodiny mnohem závažnější, než jsou její příbuzenské vazby (Wilson a Pahl 1988). Toto tvrzení bych rád dokumentoval na základě dat z východoslovenského venkova.
Abstrakt EN: Since 70´s traditional concept of family was changed. Family is not conceptualized as an institutionalized form of social procreation, which defines particular positions of family members in the frame of kinship, but family is described as a factor of social inequality in gender (Yanagisako 1979), or as a process, which should not to be understood in biogenetical relationships, which are described through the other much more important social factors (Wilson a Pahl 1988). This assertion I demonstrated on case from Eastern Slovakia countryside.
Klíčová slova

Zpět

Patička