Přejít k obsahu


Prediskurzivita jako interpretační korektiv

Citace:
KOBES, T. Prediskurzivita jako interpretační korektiv. Olomouc, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prediscursivity as a corrective way of interpretation
Rok vydání: 2009
Autoři: PhDr. Tomáš Kobes Ph.D.
Abstrakt CZ: Ve svém příspěvku jsem se zaměřil na analytická omezení diskurzivních přístupů. V této kritice nejsou ani tak zpochybňována teoretická východiska semiotických přístupů, jako spíše způsoby, jak je s těmito přístupy nakládáno. V celá řadě analýz se sociální aktér ztrácí a je redukován pouze na určitý diskurzivní korpus, který je ve snaze o adekvátní analýzu určitým způsobem pojmenován. Tyto denominační akty však stírají reálné perspektivy sociálního aktéra.
Abstrakt EN: In my paper I focused on critical reflection of some ways of discourse analyses. The ways of analyses are in doubt within this critic rather than the semiotic approach. It is obvious mainly in many ways of discourse analysis, in which actor?s point of view is reduced to the question of wider social context or ideological background. Social actor has disappeared within these analyses and actor is reduced on certain corpus of discourse.
Klíčová slova

Zpět

Patička