Přejít k obsahu


Kdo je v pohybu, ta nestárne - aktivní stárnutí jako genderovaný diskurs

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Kdo je v pohybu, ta nestárne - aktivní stárnutí jako genderovaný diskurs. Hoješín u Seče, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2009
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková
Abstrakt CZ: Pojem "aktivní stáří" (AS) v současnosti působí jako zaklínadlo téměř všech vládních dokumentů věnujících se problematice stárnutí. V tomto příspěvku vycházím z etnografické studie dvou center, které svou činnost soustředily kolem idey AS. Tato centra nabízejí volnočasové aktivity pouze pro seniory/ky a při své práci se na představu AS odvolávají. Ve svém příspěvku se zaměřuji na významy, které představa "aktivně stárnout" v těchto centrech nabývá a zároveň na to, jakým způsobem se k dikurzu aktivního stáří vztahují samotní senioři/ky. Ačkoliv je aktivní stárnutí předkládáno jako univerzálně vhodný model stárnutí, v obou centrech se vyskytují prakticky pouze ženy. Tato disproporce je důsledkem toho genderovanosti diskurzu aktivního stárnutí, který specifickým způsobem disciplinuje především ženská těla. Gender jako princip proniká do fungování těchto institucí, kódovaní jejich prostorů a především do samotné představy aktivního stáří a způsobů, jakými je v jeho rámci stárnoucí tělo konstruováno.
Klíčová slova

Zpět

Patička