Přejít k obsahu


Aktivně stárnout. Konstruování představ aktivního stárnutí v České republice

Citace:
HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J. Aktivně stárnout. Konstruování představ aktivního stárnutí v České republice. Praha, 2009.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Anglický název: To age actively. The construction of the idea of active aging in the Czech Republic
Rok vydání: 2009
Autoři: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková
Abstrakt CZ: Současné demografické trendy vyvolávají potřebu redefinovat významy stáří. Příspěvek se zaměřuje na tři roviny, v jejichž rámci se aktivní stáří a aktivita obecně konstituuje jako nejen žádoucí, ale také univerzálně správná podoba života ve stáří. Příspěvek nejprve stručně nastiňuje kontext vzniku termínu aktivní stáří a způsoby, jakými je tento koncept v národních i mezinárodních dokumentech konstruován jako "správné" stáří. Na základě etnografické studie dvou center poskytujících volnočasové aktivity pro seniory (založené především na zúčastněném pozorování, hloubkových a neformálních rozhovorech s klienty a zaměstnanci) pak ukazuje 1) jakým způsobem se v rámci běžného chodu center a přístupu jejich zaměstnanců konstruuje představa aktivního stárnutí jako žádoucího a nejvhodnějšího životního stylu ve stáří 2) jakým způsobem se k této představě vztahují klienti samotní. Cílem příspěvku je poukázat na aktivitu jako na výrazný mechanismus konstrukce normativního obrazu "dobrého stáří".
Abstrakt EN: This paper focus on the concept of active ageing. It outlines the way this concept is constructed in th czech national and international documenta as a vison of "right" ageing. In the second part if focuses on the seniors subjecive interpretations of what it means to age acively.
Klíčová slova

Zpět

Patička