Přejít k obsahu


Vábení reiterativního universalismu

Citace:
VÁNĚ, J. Vábení reiterativního universalismu. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2008, roč. 2009, č. 5, s. 23-43. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tempting of Universalism of Reiteration
Rok vydání: 2008
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: Autor se ve svém příspěvku věnuje politické filozofii Michaela Walzera. Cílem textu je objasnit jak probíhal Walzerův myšlenkový posun z pozic komunitarismu směrem mezi teoretiky politického liberalismu. Respektive, cílem je vyjasnit, co se ve Walzerově podání rozumí pod slovním spojením "reiterativní universalismus".
Abstrakt EN: The author of this paper examines political philosophy of Michael Walzer. The subject of his study is to find out whether Michael Walzer deserted the communitarian position and converted among theoreticians of liberalism, i.e. to what extent his conception of universalism of reiteration is truly classifiable into liberal theories. Thus, this study focuses on major points of Walzers? thinking and in the light of their modification, the author ponders over the general sense of Walzers´ contribution for theory of justice.
Klíčová slova

Zpět

Patička