Přejít k obsahu


We and others in process of migration

Citace:
PAŘÍZKOVÁ, A. We and others in process of migration. Lublaň, Slovinská republika, 2008.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: We and others in process of migration
Rok vydání: 2008
Autoři: Mgr. Alena Pařízková ,
Abstrakt CZ: Příspěvek je založen na antropologickém výzkumu pracovní migrace z České republiky do ciziny. Výzkum analyzuje migrační zkušenost z pohledu samotných migrantů. Tito migranti opouštějí poměrně homogenní společnost a mnoho z nich se v průběhu migrace střetává s multikulturní společností západních velkoměst. Pro mnoho z nich se jedná o novou zkušenost. Aby se zorientovali v nové situaci, vytváří odlišné kategorie ostatních lidí, které jsou založené na jazyku a zemi původu. Mezi migranty tak existují dvě silné kategorie - my a ti druzí. Používání těchto kategorií může vést k formování stereotypů, které následně ovlivňují sociální interakci v cílovém prostoru. Obě kategorie mohou mít pro různé migranty různý kontext. Cílem výzkumu je zjistit, jak tyto kategorie ovlivňují získané zkušenosti a jejich hodnocení. Metodou sběru dat je semi-strukturovaný rozhovor, přičemž důraz je kladen na pohled migranta, jeho zkušenosti a hodnocení.
Abstrakt EN: The paper is based on the social anthropological research on labour migration from the Czech Republic to foreign countries from the view of the persons involved. These migrants leave quite homogenous society and many of them encounter the multicultural societies of the west cities. For many of them it is new experience which they had to solve. To orient themselves in the situation they create different categories based on language and country of origin. There are two strong categories - we and others. Use of these categories can lead to formation of stereotypes which influences social interaction. Both categories can have from different migrants different content. I examine how these categories influences the experiences and valuation of migration experience. The set of information have been gathered through semi-structured interviews. The emphasis was given on the narrations of migrants experiences and evaluation.
Klíčová slova

Zpět

Patička