Přejít k obsahu


Religionistika jako profylaxe náboženských antipatií a sociálních animozit nebo jako nástroj preevangelizace?

Citace:
VÁNĚ, J. Religionistika jako profylaxe náboženských antipatií a sociálních animozit nebo jako nástroj preevangelizace?. 2009.
Druh: DALŠÍ AKTIVITY
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Study of Religions as prophylaxis of religious aversions and social animosity or as a instrument of pre-evangelization?
Rok vydání: 2009
Autoři: PhDr. Jan Váně Ph.D.
Abstrakt CZ: Autor textu přibližuje výsledek svého výzkumu, který probíhal na střední církevní škole. Jedná se o případovou studii, která se pokouší analyzovat a objasnit jak vypadá výuka religionistiky v současní době na vybrané církevní škole. Autor si položil tři výchozí otázky. 1) jaká je struktura výuky religionistiky na střední škole. 2) Jaké faktory ovlivňují její podobu a co podmiňuje a umožňuje její případné proměny. Poslendí ústřední otázkou bylo 3) jak reagují zřizovatel, rodiče žáků a sami studenti na případné proměny oboru religionistiky.
Abstrakt EN: In the submitted, the autor presents a case study arising from a church secondary school examining the problem of the study of religion at secondary schools. The analysis shapes three questions: 1/ What was/is the structure of education of study of religion in a particular secondary school? 2/ What factors were influencing the structure of education during its creation? 3/ What do the founders, parents and students think about the strucutre of education of study of religion in a specific church secondary school?
Klíčová slova

Zpět

Patička