Přejít k obsahu


Povědomí rodičů o možnostech rané péče a její využívání : výběrové šetření

Citace:
MARHÁNKOVÁ, J., UNGROVÁ, L., VÝBORNÁ, R., KYNČILOVÁ, L., MORAVEC, Š. Povědomí rodičů o možnostech rané péče a její využívání : výběrové šetření. In Klíč k jeslím. Praha: Gender studies, 2007. s. 11-26. ISBN: 978-80-86520-22-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Parent's Awareness about Pre-school Care and its Prevalence
Rok vydání: 2007
Místo konání: Praha
Název zdroje: Gender studies
Autoři: Jaroslava Marhánková , Lucie Ungrová , Radka Výborná , Lucie Kynčilová , Štěpán Moravec
Abstrakt CZ: Příspěvek shrnuje zjištění dotazníkového šetření mezi rodiči dětí vě věku do tří let. Dotazníkové šetření realizované v rámci projektu "Audit politik přátelských rodině s důrazem na zařízení péče o děti do 3 let" mapuje obeznámenost rodičů s různými formami péče o děti do 3 let věku a jejich postoje k využívání jejich služeb. Výsledky výzkumu naznačují, že problematiku forem péče o děti do 3 let věku považují rodiče za důležitou, povědomí o konkrétních službách je ale mezi nimi malé. Jesle se neumisťují mezi prioritami, ale obecně negativní postoj k nim zaznamenán nebyl.Ukazuje se, že ženy často využívají jiné formy hlídání – preferují zpravidla rodinu nebo blízké známé.
Klíčová slova

Zpět

Patička