Přejít k obsahu


Komercionalizace porodní péče, konzumerismus a sociální stratifikace rodiček

Citace:
HREŠANOVÁ, E., MARHÁNKOVÁ, J. Komercionalizace porodní péče, konzumerismus a sociální stratifikace rodiček. In Antropologické sympozium V.. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007. s. 21-28. ISBN: 978-80-87025-10-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The commercialisation of birth care, consumerismu and social stratification among birthing women
Rok vydání: 2007
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Vlasta Králová
Autoři: Ema Hrešanová , Jaroslava Marhánková
Abstrakt CZ: Text se zabývá otázkami změn v českém porodnictvím souvisejícími s transformací nemocnic a vytvářením nového tržního prostředí v systému zdravotnictvím. PRezentovány jsou předběžné výsledky etnografického výzkumu ve dvou českých porodnicích, které poukazují na relevanci konceptů konzumerismu a komercionalizace jako komplexních procesů významně ovlivňující podobu českého porodnictví i nově vznikající sociálních nerovnosti uvnitř něj.
Abstrakt EN: The text discusses current changes in the Czech birthing system. These shifts relate to the reforms of the hospital care,and implementation of the market environment into the health care system. We build on our ethnographic research in two maternity hospitals, and present some of our preliminary findings that refer to the relevance of the consumerism and commercialisation concepts. The influences of these processes on the birth care system is still more apparent. We also discuss the impacts of these processes in the context of growing social inequalities among birthing women.
Klíčová slova

Zpět

Patička