Přejít k obsahu


Vzestup mimomanželské plodnosti a mezigenerační přenos sociálního statusu prostřednictvím porodní váhy

Citace:
KREIDL, M., HREŠANOVÁ, E. Vzestup mimomanželské plodnosti a mezigenerační přenos sociálního statusu prostřednictvím porodní váhy. In Sociální reprodukce a integrace: ideály a meze. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 153-170. ISBN: 978-80-210-4439-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The rise of non-marital fertility and itenrgenerational status reproduction through birthweight
Rok vydání: 2007
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: Martin Kreidl , Ema Hrešanová
Abstrakt CZ: Text studuje rané principy mezigenerační statusové reprodukce a na případu porodní váhy ukazuje, jak závisí na statusu matky a jak měnící se struktura rodičem mění celkový rozsah statusové dědičnosti ve společnosti.
Abstrakt EN: This paper examines the early sources of intergenerational status reproduction by investigating the effect of maternal level of education on birth weight. We analyze vital statistic data on all live births to single or married women in the Czech Republic in 1994, 1998, and 2002. We show that the effect of education level on birth weight grew quite significantly between 1994 and 2002. Two observations help explain these trends: single mothers' children have on average lower birth weights and the relative size of the population of single mothers grew significantly between 1994 and 2002. Once the marital status composition of the population is standardized, we observe a slight increase in the average birth weight and we see no change in the effect of mother's education upon birth weight.
Klíčová slova

Zpět

Patička