Přejít k obsahu


Ekologické prvky v náboženských komunitách aneb ekologie jako nástroj k znovuzískávání ztraceného sakrálního prostoru

Citace:
VÁNĚ, J. Ekologické prvky v náboženských komunitách aneb ekologie jako nástroj k znovuzískávání ztraceného sakrálního prostoru. Sacra aneb Rukověť religionisty, 2007, roč. 5, č. 1, s. 40-55. ISSN: 1214-5351
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Environmental Aspects in Religious Communities – Environmentalism as a Way of Reclaiming Lost Sacred Space
Rok vydání: 2007
Autoři: Jan Váně
Abstrakt CZ: Předkládaná studie reflektuje soudobou polemiku o podílu křesťanství na ekologické krizi a přibližuje nejčastější kritické námitky a apologetické odpovědi. Dále přibližuje na konkrétním případě katolické komunity, jakým způsobem včleňuje ekologické aspekty do svého náboženského působení a interpretace světa.
Abstrakt EN: The submitted study shows current polemics over how Christianity participated in the environmental crisis and approaches the most frequent objections and apologetical answers. Furthermore, it exemplifies how the catholic community integrates environmental aspects into its religious activity and world-interpretation.
Klíčová slova

Zpět

Patička