Přejít k obsahu


Jaký je vliv obsahu a struktury televizního zpravodajství na vnímání důležitosti vybraného tématu českou veřejností?

Citace:
KALVAS, F., KREIDL, M. Jaký je vliv obsahu a struktury televizního zpravodajství na vnímání důležitosti vybraného tématu českou veřejností?. Sociologický časopis = Czech Sociological Review, 2007, roč. 43, č. 2, s. 333-360. ISSN: 0038-0288
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: How does the content and structure of TV news affect the perceived importance of an issue in the Czech public?
Rok vydání: 2007
Autoři: František Kalvas , Martin Kreidl
Abstrakt CZ: V tomto textu prezentujeme několik metodologických a konceptuálních inovací klasického řešení problému nastolování témat. (1) Používáme unikátní datový soubor, ve kterém neagregujeme data před jejich analýzou. (2) Používáme design výzkumu, který zmírňuje problém endogeneity. (3) Používáme hierarchické lineární modely, které popisují mnohaúrovňovou a shlukovou strukturu dat a umožňují správné odhady parametrů modelu. (4) Používáme poměrně neobvyklé vysvětlující proměnné, které reprezentují homogenitu mediálního pokrytí a relativní důležitostnejvýraznějšího tématu. Text uzavíráme zjištěním, že téma významné v TV zpravodajství se stává důležité pro veřejnost, ale homogenita zpravodajství a relativní důležitost tématu nemají v tomto procesu žádný vliv
Abstrakt EN: We present several methodological and conceptual innovations to the classical agenda-setting research. First, we utilize a data set that is rather unique in the Czech scientific community. Unlike most of existing research we do not aggregate the data before analysis. Second, our choice of the issue to study alleviates the endogeneity problem. Third, we employ hierarchical linear models to represent adequately the multi-level and clustered data structure and to obtain unbiased estimates of model parameters. Finally, we utilize a rather unique set of explanatory variables that represent media coverage homogeneity and relative importance of the issue on top of standard measures of the intensity of media exposure. We conclude that the media salience of the issue does indeed increase its perceived importance in the population, but media homogeneity and relative importance induce no effect on perceived importance.
Klíčová slova

Zpět

Patička