Přejít k obsahu


Vliv struktury témat televizního zpravodajství na vnímání vybraných událostí českou veřejností

Citace:
KALVAS, F., KREIDL, M. Vliv struktury témat televizního zpravodajství na vnímání vybraných událostí českou veřejností. In Antropologické sympozium V.. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2006. s. 29-40. ISBN: 978-80-87025-10-9
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Influence of the Issue Structure of the TV News on Importance of Events Perceived by the Czech Public
Rok vydání: 2006
Místo konání: Ústí nad Labem
Název zdroje: Vlasta Králová
Autoři: František Kalvas , Martin Kreidl
Abstrakt CZ: V tomto textu prezentujeme několik metodologických a konceptuálních inovací klasického řešení problému nastolování témat. (1) Používáme unikátní datový soubor, ve kterém neagregujeme data před jejich analýzou. (2) Používáme design výzkumu, který zmírňuje problém endogeneity. (3) Používáme hierarchické lineární modely, které popisují mnohaúrovňovou a shlukovou strukturu dat a umožňují správné odhady parametrů modelu. (4) Používáme poměrně neobvyklé vysvětlující proměnné, které reprezentují homogenitu mediálního pokrytí a relativní důležitostnejvýraznějšího tématu. Text uzavíráme zjištěním, že téma významné v TV zpravodajství se stává důležité pro veřejnost, ale homogenita zpravodajství a relativní důležitost tématu nemají v tomto procesu žádný vliv.
Abstrakt EN: We present several methodological and conceptual innovations to the classical agenda-setting research. First, we utilize a data set that is rather unique in the Czech scientific community. Unlike most of existing research we do not aggregate the data before analysis. Second, our choice of the issue to study alleviates the endogeneity problem. Third, we employ hierarchical linear models to represent adequately the multi-level and clustered data structure and to obtain unbiased estimates of model parameters. Finally, we utilize a rather unique set of explanatory variables that represent media coverage homogeneity and relative importance of the issue on top. We conclude that the media salience of the issue does indeed increase its perceived importance in the population, but media homogeneity and relative importance induce no effect on perceived importance.
Klíčová slova

Zpět

Patička