Přejít k obsahu


Ženy v porodnictví : znamená zrod nové profese porodní asistence konec medicínské hegemonie?

Citace:
HREŠANOVÁ, E. Ženy v porodnictví : znamená zrod nové profese porodní asistence konec medicínské hegemonie?. Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2006, roč. 1, č. 2, s. 53-59. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Women in birth care : does a new midwifery profession means the end of medicine hegemony?
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Dryada
Autoři: Ema Hrešanová
Abstrakt CZ: Český porodnický systém prochází od 90.let 20. století významnými změnami. Jedním z nových významných procesů je i úsilí porodních asistentek o profesionalizaci svého oboru. Ve svém příspěvku se zabývám pozicí porodních asistentek v rámci českého porodního systému, která se neustálezvyšuje. Diskutuji dva významné faktory, které proces profesionalizace ovlivňují. První je spjat s rostoucím vlivem spotřebitelských a zájmových skupin formujících se do tzv. hnutí alternativního či přirozeného porodu. Druhým faktorem je pozice do značné míry konkurenčního lékařství, které v západní Evropě v posledních letech významně ztrácí svůj někdejší vliv. Diskutuji, zda oslabení pozice lékařství může být spjato s revitalizací porodní asistence i v České republice. Renezanci tohoto zaměstnání můžeme uchopit také v kontextu tzv. knowledge society, o což se pokouším v poslední části textu.
Abstrakt EN: The Czech system of birth care has been undergoing significant changes since the 1990s. The process of midwifery professionalisation represents one of these important shifts. In this paper I deal with the strenghtening position of midwives within the obstetrical system while I discuss at least two important factors influencing this process. The first one is connected with the growth of consumer’s and interest groups and the alternative birth movement. The second one is linked with the weakening position of medicine. Finally, I suggest to see the revitalisation of midwifery in the context of knowledge society.
Klíčová slova

Zpět

Patička