Přejít k obsahu


Několik poznámek k problematice marginalizovaných míst

Citace:
KOBES, T. Několik poznámek k problematice marginalizovaných míst. In Stará Tehelňa. Prešov: Centrum antropologických výskumov, 2006. s. 186-194. ISBN: 80-9696627-1-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Some Notes about Problems of Marginalization
Rok vydání: 2006
Místo konání: Prešov
Název zdroje: Centrum antropologických výskumov
Autoři: Tomáš Kobes
Abstrakt CZ: Stať upozorňuje na dominantní způsoby explanačních schémat exkluze v případě českých a slovenských sociální věd, které jsou ukotveny převážně v evolucionizující perspektivě. Důsledkem takovéto praxe na straně sociálních věd je, že Romové jsou nahlíženy skrze degenerationistickou nebo progresivní verze dějin, kde Romové v romských osadách adekvátně k těmto konceptům reprezentují původnost nebo zaostalost. Obdobně je to s aktuálním pojmem komunita, která kopíruje všeobecně rozšířenou sociální praxi, dělící současnou slovenskou společnost na dvě autonomní sociální (etnické) jednotky. Z této perspektivy tzv. community building problematiku romské exkluze na Slovensku neřeší. Případné řešení romské marginality a exkluze ve spojitosti s existencí městských ghett by mělo být spíše nahlíženo jako interakční problém.
Abstrakt EN: The article gives note about the dominant explanational way of exclusions in case of Czech and Slovak socieal science. This interpretetation of the marginalization results is in evolutional view. The result of this practice is the descritpion of Romany underdevelopment through model of degenerationism or progressivism. Similar situation is with the notion of community. This notion copies usual social practice in Eastern Slovakia dividing Slovakian society into two social (ethnical) groups. In this viw community building does not solve the Roma Issue in Slovakia. The solution of Roma marginality and social exclusion is possible to accept as a problem of interaction.
Klíčová slova

Zpět

Patička