Přejít k obsahu


Agenda-setting. Případová studie

Citace:
KALVAS, F. Agenda-setting. Případová studie. In České veřejné mínění: výzkum a teoretické souvislosti. Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2006, s. 91-103. ISBN: 80-7330-081-8
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Agenda-setting. The key study
Rok vydání: 2006
Místo konání: Praha
Název zdroje: Sociologický ústav AV ČR
Autoři: František Kalvas
Abstrakt CZ: V prvé části autor ukazuje jak lze prakticky ověřovat hypotézu o nastolování témat na longitudinálních datech, činí tak na příkladu izraelsko-palestinského konfliktu. Využívá data z opakovaných průřezových šetření výzkumu veřejného mínění, data z monitoringu hlavních televizních zpráv a údaje o počtech obětí tohoto konfliktu. Model vztahů proměnných pak testuje pomocí Prais-Winstenovy regrese. Ve druhé části se pokouší autor obohatit klasický model nastolování témat o individuální charakteristiky recipientů. Podaří se mu však prokázat pouze vliv kohorty a zájmu o konflikt.
Abstrakt EN: In the first part of the paper author shows how to prove agenda-setting hypotheses using longitudinal data and he uses as example Israel ? Palestine conflict. He uses data from repeated cross-sectional surveys , data from monitoring top TV news and data about number of victims in this conflict. Then he tests the model of relationships between variables by Prais ? Winsten regression. In other part of the paper auther tries to enrich classical model of agenda setting by individual characterics of recipients. He manages to prove only influence of cohort and interest in conflict.
Klíčová slova

Zpět

Patička